První návštěva je prostorem vzájemného setkání klienta s psychoterapeutem, seznamování a zjišťování, zda je možné se dorozumět. Klient přináší téma, problém, „objednávku“ pro terapii, kterou si spolu s terapeutem vyjasňují , hledají správné pojmenování i náplň „zakázky“, na které se oba mohou shodnout.

 

Psychoterapeut by měl navrhnout postup a formu i způsob terapie, kterou může nabídnout a na které by se mohli oba dohodnout.Týká se to frekvence sezení, pravděpodobného trvání terapie /pokud to lze už po prvním sezení odhadnout/ , způsobu hrazení terapie /pojišťovnou či jinak/ apod. Lze formulovat pravidla, závazná pro terapeuta i klienta. /např. jak brzo před sezením se omluvit, jak řešit změny v terapii, dodržovat pravidla důvěrnosti/ , podepsat informovaný souhlas. Je možné zvažovat a podepsat kontrakt o psychoterapii.

 

Naše ordinace nabízí individuální verbálně prováděnou psychoterapii „tváří v tvář“ , psychodynamicky orientovanou, která pracuje se vztahem terapeuta a klienta, podle představy, že tak jak jsme se naučili se vztahovat původně k našim emočně významným blízkým osobám , tak i nadále vytváříme citové vazby v současnosti, ale v přenosové podobě i k terapeutovi. To umožňuje v situaci „zde a nyní“ pracovat v ordinaci se vztahem a zpracovávat akuálně , co vytváří problém.

 

Mimo tuto verbální formu nabízí naše ordinace ještě KIP – katathymně-imaginativní psychoterapii, která probíhá poněkud odlišně. Klient je v určitých odstupech mezi hodinami v poloze spíše ležící relaxován a pak probíhá terapeutem vedená imaginace na určité téma.Motivy jsou cíleně propracovány pro všechny zásadní životní situace. Terapeut je celý čas s pacientem v kontaktu a sdělené představy si zapisuje. Po skončení hodiny doma pak klient významný obraz z imaginace nakreslí či namaluje .V následující hodině obrázek přinese , spolu s terapeutem ho proberou a snaží se mu porozumět.

 

Práce s obrazem je náplní arteterapie v širším smyslu /viz www .arteterapie.cz/ a také součástí zde prováděné terapie /KIP/. V naší ordinaci se věnujeme také rozboru nočních snů i denního snění a pracujeme také s interpretacemi objektů vlastní tvořivosti v rámci individuální psychoterapie.

Kontakt

Telefon: 728 610 089
Pevná linka: 222 510 015
(nejlépe volat vždy v celou hodinu)

Mail:  StrnadlovaHelena@seznam.cz

 

Ordinace

PO - ST: 8:00 - 12:00, 14:00 - 19:00

Jana Masaryka 48

Praha 2, 120 00