Cíl výcviku

Cílem je poskytnout účastníkům dlouhodobou účast ve výcviku ve skupinové psychoterapii. Smyslem je prožít , pokud možno v otevřené a důvěryplné atmosféře, svou roli, fáze skupinového vývoje a skupinové dynamiky, ale i reflexi a verbální zpracování.

 

Skupinová terapie a její účinnost je založena na principu, že při dlouhodobém pobytu ve skupině si její členové vytvářejí s ostatními vztahy, které jsou analogické světu vztahů, které žijí v reálném světě mimo skupinu, např. v rodině, práci ap.

 

V našem výcviku je cílem poskytnout členům i zážitek včlenění arteterapeutických technik a postupů do probíhajícího skupinového procesu, ale i mimo něj /ve formě večerních klubů/ .

 

Rozsah

500 hodin

 

Obsah

V sebezkušenostní výcvikové skupině , kde dojde k vytvoření atmosféry důvěry , je členům umožněno rozvinutí osobních vztahových strategií k ostatním, ale také jejich reflexe ve formě otevřené a upřímné zpětné vazby a jejich verbálního / i výtvarného / zpracování. Důležité je vyjádření tabuizovaných témat /sexualita, agrese, smrt, traumata apod./ Úkolem vedoucího či vedoucích je podněcovat a povzbuzovat , ale i podporovat a držet členy v tomto smyslu v interakci „zde a nyní“ v bezpečném prostoru skupiny.

 

Nabídka výcviku s arteterapeutickým zaměřením znamená, že členové zažívají v rámci skupinového dění zařazení arteterapeutických technik a postupů do verbální interakce tak, aby bylo dosaženo smysluplného vyjádření a porozumění vlastním reakcím a chování druhých. Důležité je vhodné načasování, tak zvolení vhodného tématu, materiálů i technik zpracování, na čemž se ve smyslu dohody podílí v různé míře jak skupina, tak lektoři.Po kreativní práci ve skupině a vytvoření objektu následuje práce s výtvory. Členové se učí porozumět symbolickému poselství obrazu, symbolice prostoru, výkladu barev a vcítění se do obrazu tak, aby rozlišili vlastní projekce od projekcí autora a naučili se obrazům i pohnutkám k tvorbě lépe rozumět, zejména v kontextu skupinové dynamiky.

Kontakt

Telefon: 728 610 089
Pevná linka: 222 510 015
(nejlépe volat vždy v celou hodinu)

Mail:  StrnadlovaHelena@seznam.cz

 

Ordinace

PO - ST: 8:00 - 12:00, 14:00 - 19:00

Jana Masaryka 48

Praha 2, 120 00